Tin tức

GIA TỘC CHIẾN

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp.
Nhấp vào biểu tượng “Khu Hoạt Động” tại góc phải trên màn hình giao diện.

Cấp Mở : từ cấp bậc 60 và phải có gia tộc.
Thời gian khai mở : 21:30 – 22:00 Chủ Nhật
Thành viên trong gia tộc sẽ cùng tham gia diệt BOSS, tích lũy điểm hoạt động, Gia tộc nào có tổng điểm cao nhất sẽ trở thành Tộc Chiến của tuần.

Tộc trưởng gia tộc điểm cao nhất sẽ có danh hiệu Tộc Trưởng Mạnh Nhất, thành viên trong gia tộc này cũng nhận được danh hiệu Thành Viên Mạnh Nhất.
Ngoài ra, Top 10 điểm hoạt động cá nhân cũng được nhận thưởng.