Tin tức

ĐỒ GIÁM

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp.
Đồ Giám là nơi ghi nhận lại tất cả chiến tích tiêu diệt BOSS của các Thiếu Hiệp trên đường hành tẩu. Không chỉ mang ý nghĩa lưu giữ chiến công, mà còn có thể tăng chỉ số cho nhân vật khi tích lũy tiêu diệt thêm một Boss mới.
Nhấp vào biểu tượng “Đồ Giám” tại góc phải trên màn hình giao diện.

Khi tiêu diệt Boss sẽ rơi ra Hồn Đồ Giám, đây là chứng nhận tiêu diệt Boss và dùng để kích hoạt trong hệ thống Đồ Giám

Boss trong Đồ Giám rất đa dạng, bao gồm các Boss trong hầu hết các hoạt động đỉnh cao như: Diệt Ma, Boss Xếp Hạng, Boss Trung Lập, Boss Thế Giới…