Tin tức

HỆ THỐNG TIÊN VÕ

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp.
Tiên Võ là thần khí của Tiên Sủng, có thể giúp Tiên Sủng học thêm kỹ năng (Tiên kỹ) lại vừa có thể nâng cao sức mạnh cho chủ nhân Tiên Sủng. Tiên Võ có thể thay đổi ngoại hình tùy theo cấp tiến cấp.

Nhấp vào biểu tượng “Tiên Võ” tại giao diện nhân vật.

Điều kiện mở Tiên Võ: có hai cách

 • Tiêu phí 300 Vàng khai mở Tiên Võ được tặng ngay Tiên Võ bậc 2.
 • Chỉ cần tích lũy Online đủ số giờ qui định, sẽ được khai mở Tiên Võ bậc 1 , 1 sao.
 • TIẾN CẤP TIÊN VÕ

  Tiến cấp sẽ giúp Tiên Võ gia tăng chỉ số, đồng thời khi lên cấp bậc mới sẽ thay đổi ngoại hình. Ngoài ra còn được nhận thưởng khi tăng cấp bậc Tiên Võ thành công.
  Tiên Hữu hãy thu thập Tiến Cấp Đơn – Tiên Võ để sử dụng tiến cấp nhé. Số lượng tiến cấp đơn yêu cầu sẽ tăng theo cấp bậc Tiên Võ. Tối đa đến Bậc 10.
  Nguyên Thần có thể được trang bị Thiên Hỏa, Hồn Tinh, Đạo Châu, Kim Liên, các chỉ số trên trang bị này cũng được cộng vào cho chủ nhân.
  Nguyên Thần bậc 5 trở lên được mở khóa Kỹ Năng hỗ trợ: Bạo kích vĩnh viễn tăng 10%, bỏ qua kháng bạo đối phương.

  HỌC TIÊN KỸ

  Mỗi bậc tiến cấp sẽ giúp khai mở 1 ô Tiên Kỹ, Thiếu Hiệp có thể lựa chọn Tiên Kỹ để học cho Tiên Sủng.
  Mỗi Tiên Kỹ có tác dụng riêng biệt, cần chọn Tiên Kỹ phù hợp để hỗ trợ tốt nhất trong chiến đấu.
  Tối đa có thể học đến 10 Tiên Kỹ.

  NÂNG TƯ CHẤT TIÊN VÕ

  Sử dụng đạo cụ đặc biệt là Tư Chất Đơn Tiên Võ, mỗi viên sẽ tăng vĩnh viễn chỉ số bổ trợ cho chủ nhân của Tiên Võ.

  NÂNG TRƯỞNG THÀNH TIÊN VÕ

  Sử dụng đạo cụ đặc biệt là Trưởng Thành Đơn Tiên Võ, mỗi viên sẽ tăng vĩnh viễn 1% TẤT CẢ chỉ số bổ trợ cơ bản cho chủ nhân của Tiên Võ.

  BIẾN HÌNH TIÊN VÕ

  Khi Thiếu Hiệp có nhiều cấp bậc Tiên Võ, có thể lựa chọn biến hình Tiên Võ mình thích nhất để hiển thị khi chiến đấu. Lựa chọn ngoại hình biến hình không ảnh hưởng đến chỉ số của hệ thống Tiên Võ, nhân vật vẫn được cộng hưởng theo Bậc Tiên Võ cao nhất.