Tin tức

HỆ THỐNG THÚ CƯỠI

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp .
Tiên Sủng là người bạn đồng hành thân thiết và đắc lực nhất với các Tiên Hữu, Tiên Sủng sẽ đi theo hỗ trợ chiến đấu bằng kỹ năng Tiên Sủng.

Nhấp vào biểu tượng “Tiên Sủng” tại giao nhiện nhân vật.

TIẾN CẤP TIÊN SỦNG

Tiến cấp sẽ giúp Tiên Sủng gia tăng chỉ số, đồng thời khi lên cấp bậc mới sẽ thay đổi ngoại hình. Ngoài ra còn được nhận thưởng khi tăng cấp bậc Tiên Sủng thành công.
Tiên Hữu hãy thu thập Tiến Cấp Đơn – Tiên Sủng để sử dụng tiến cấp nhé. Số lượng tiến cấp đơn yêu cầu sẽ tăng theo cấp bậc Tiên Sủng. Tối đa đến Bậc 10.
Tiên Sủng có thể được trang bị Thúc Đai, Kiên Khải, Hộ Kính, Lân Giáp, các chỉ số trên trang bị này cũng được cộng vào cho chủ nhân.
Tiên Sủng bậc 5 trở lên được mở khóa Kỹ Năng hỗ trợ: Sau khi kích hoạt, tăng cao tốc đánh của Tiên Sủng, mỗi giây gây 5 lần tấn công, duy trì 3 giây.

NÂNG TƯ CHẤT TIÊN SỦNG

Sử dụng đạo cụ đặc biệt là Tư Chất Đơn Tiên Sủng, mỗi viên sẽ tăng vĩnh viễn chỉ số bổ trợ cho chủ nhân của Tiên Sủng.

NÂNG TRƯỞNG THÀNH TIÊN SỦNG

Sử dụng đạo cụ đặc biệt là Trưởng Thành Đơn Tiên Sủng, mỗi viên sẽ tăng vĩnh viễn 1% TẤT CẢ chỉ số bổ trợ cơ bản cho chủ nhân của Tiên Sủng.

BIẾN HÌNH TIÊN SỦNG

Khi Tiên Hữu có nhiều cấp bậc Tiên Sủng, có thể lựa chọn biến hình Tiên Sủng mình thích nhất để hiển thị khi chiến đấu.Lựa chọn ngoại hình biến hình không ảnh hưởng đến chỉ số của hệ thống Tiên Sủng, nhân vật vẫn được cộng hưởng theo Bậc Tiên Sủng cao nhất.