Tin tức

HỆ THỐNG THÚ CƯỠI

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp .
Thú Cưỡi không chỉ tạo nên sự oai vệ cho các Tiên Hữu khi di chuyển, mà còn hỗ trợ đắc lực trong chiến đấu với chỉ số tăng thêm cho chủ nhân và kỹ năng bổ trợ.

Nhấp vào biểu tượng “Thú Cưỡi” tại góc dưới màn hình giao diện.

TIẾN CẤP THÚ CƯỠI

Tiến cấp sẽ giúp thú cưỡi gia tăng chỉ số, đồng thời khi lên cấp bậc mới sẽ thay đổi ngoại hình. Ngoài ra còn được nhận thưởng khi tăng cấp bậc thú cưỡi thành công.
Tiên Hữu hãy thu thập Tiến Cấp Đơn – Thú Cưỡi để sử dụng tiến cấp nhé. Số lượng tiến cấp đơn yêu cầu sẽ tăng theo cấp bậc thú cưỡi. Tối đa đến Bậc 11.
Thú cưỡi có thể được trang bị Roi, Giáp, Bàn Đạp, Yên, các chỉ số trên trang bị này cũng được cộng vào cho chủ nhân.
Thú cưỡi bậc 5 trở lên được mở khóa Kỹ Năng hỗ trợ: Sát thương với quái nhỏ, Boss vĩnh viễn tăng 20%.

NÂNG TƯ CHẤT THÚ CƯỠI

Sử dụng đạo cụ đặc biệt là Tư Chất Đơn Thú Cưỡi, mỗi viên sẽ tăng vĩnh viễn chỉ số bổ trợ cho chủ nhân của thú cưỡi.

NÂNG TRƯỞNG THÀNH THÚ CƯỠI

Sử dụng đạo cụ đặc biệt là Trưởng Thành Đơn Thú Cưỡi, mỗi viên sẽ tăng vĩnh viễn 1% TẤT CẢ chỉ số bổ trợ cơ bản cho chủ nhân của thú cưỡi.

BIẾN HÌNH THÚ CƯỠI

Khi Thiếu Hiệp có nhiều cấp bậc thú cưỡi, có thể lựa chọn biến hình Thú cưỡi mình thích nhất để hiển thị khi di chuyển. Lựa chọn ngoại hình biến hình không ảnh hưởng đến chỉ số của hệ thống Thú Cưỡi, nhân vật vẫn được cộng hưởng theo Bậc thú cưỡi cao nhất..