Tin tức

HỆ THỐNG PHÁP TỌA

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp .
Pháp Tọa là một trong những tính năng đắc lực bổ trợ thuộc tính cho nhân vật.

Nhấp vào biểu tượng “Pháp Tọa” tại góc dưới màn hình giao diện.

TIẾN CẤP PHÁP TỌA

Tiến cấp sẽ giúp Pháp Tọa gia tăng chỉ số, đồng thời khi lên cấp bậc mới sẽ thay đổi ngoại hình. Ngoài ra còn được nhận thưởng khi tăng cấp bậc Pháp Tọa thành công.
Tiên Hữu hãy thu thập Tiến Cấp Đơn – Pháp Tọa để sử dụng tiến cấp nhé. Số lượng tiến cấp đơn yêu cầu sẽ tăng theo cấp bậc Pháp Tọa. Tối đa đến Bậc 10..
Pháp Tọa có thể được trang bị Hỏa Diệm, Mệnh Thạch, Linh Trận, Khánh Vân, các chỉ số trên trang bị này cũng được cộng vào cho chủ nhân.
Pháp Tọa bậc 5 trở lên được mở khóa Kỹ Năng hỗ trợ: kích hoạt kỹ năng tăng cho người chơi 100% hiệu quả hút sinh lực trong 3 giây.

NÂNG TƯ CHẤT PHÁP TỌA

Sử dụng đạo cụ đặc biệt là Tư Chất Đơn Pháp Tọa, mỗi viên sẽ tăng vĩnh viễn chỉ số bổ trợ cho chủ nhân của Pháp Tọa.

NÂNG TRƯỞNG THÀNH PHÁP TỌA

Sử dụng đạo cụ đặc biệt là Trưởng Thành Đơn Pháp Tọa, mỗi viên sẽ tăng vĩnh viễn 1% TẤT CẢ chỉ số bổ trợ cơ bản cho chủ nhân của Pháp Tọa.