Tin tức

PHÁP BẢO

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp.
Pháp Bảo mang sức mạnh trấn yêu, bảo vệ yên bình khắp chốn. Các Pháp bảo được cất giấu ở những địa điểm bí mật và là mục tiêu truy lùng của các anh hùng hào kiệt bởi sức mạnh vô song mà các Pháp bảo mang lại cho chủ nhân của chúng.
Nhấp vào biểu tượng “Pháp Bảo” tại góc phải trên màn hình giao diện.

Hình ảnh một số pháp bảo

Pháp BảoHình ảnh
Quạt Ba Tiêu
Lò Bát Quái
Hạnh Hoàng Kỳ
Chuông Lạc Hồn
Hỗn Nguyên Tản
Linh Lung