Tin tức

HỆ THỐNG NGUYÊN THẦN

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp.
Nguyên Thần là luồng thần khí tỏa ra xung quanh nhân vật, Thiếu Hiệp càng mạnh mẽ, hào quang Nguyên Thần càng oai vệ.

Nhấp vào biểu tượng “Nguyên Thần” tại giao diện nhân vật.

TIẾN CẤP NGUYÊN THẦN

Tiến cấp sẽ giúp Nguyên Thần gia tăng chỉ số, đồng thời khi lên cấp bậc mới sẽ thay đổi ngoại hình. Ngoài ra còn được nhận thưởng khi tăng cấp bậc Nguyên Thần thành công.
Tiên Hữu hãy thu thập Tiến Cấp Đơn – Nguyên Thần để sử dụng tiến cấp nhé. Số lượng tiến cấp đơn yêu cầu sẽ tăng theo cấp bậc Nguyên Thần. Tối đa đến Bậc 10.
Nguyên Thần có thể được trang bị Thiên Hỏa, Hồn Tinh, Đạo Châu, Kim Liên, các chỉ số trên trang bị này cũng được cộng vào cho chủ nhân.
Nguyên Thần bậc 5 trở lên được mở khóa Kỹ Năng hỗ trợ: Bạo kích vĩnh viễn tăng 10%, bỏ qua kháng bạo đối phương.

NÂNG TƯ CHẤT NGUYÊN THẦN

Sử dụng đạo cụ đặc biệt là Tư Chất Đơn Nguyên Thần, mỗi viên sẽ tăng vĩnh viễn chỉ số bổ trợ cho chủ nhân của Nguyên Thần.

NÂNG TRƯỞNG THÀNH NGUYÊN THẦN

Sử dụng đạo cụ đặc biệt là Trưởng Thành Đơn Nguyên Thần, mỗi viên sẽ tăng vĩnh viễn 1% TẤT CẢ chỉ số bổ trợ cơ bản cho chủ nhân của Nguyên Thần.

BIẾN HÌNH NGUYÊN THẦN

Khi Thiếu Hiệp có nhiều cấp bậc Nguyên Thần, có thể lựa chọn biến hình Nguyên Thần mình thích nhất để hiển thị khi chiến đấu. Lựa chọn ngoại hình biến hình không ảnh hưởng đến chỉ số của hệ thống Nguyên Thần, nhân vật vẫn được cộng hưởng theo Bậc Nguyên Thần cao nhất.