Tin tức

HỆ THỐNG CHIẾN LINH

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp .
Chiến Linh sẽ tự động xuất hiện, duy trì trong thời gian ngắn để hỗ trợ nhân vật chiến đấu. Nâng cấp Chiến Linh sẽ tăng chỉ số vĩnh viễn cho chủ nhân.

Nhấp vào Mục “Chiến Linh” tại giao diện nhân vật.

TIẾN CẤP CHIẾN LINH

Tiến cấp sẽ giúp Chiến Linh gia tăng chỉ số, đồng thời khi lên cấp bậc mới sẽ thay đổi ngoại hình. Ngoài ra còn được nhận thưởng khi tăng cấp bậc Chiến Linh thành công.
Tiên Hữu hãy thu thập Tiến Cấp Đơn – Chiến Linh để sử dụng tiến cấp nhé. Số lượng tiến cấp đơn yêu cầu sẽ tăng theo cấp bậc Chiến Linh. Tối đa đến Bậc 10.
Chiến Linh có thể được trang bị Linh Khí, Hộ Cụ, Long Ấn, Huyển Điển, các chỉ số trên trang bị này cũng được cộng vào cho chủ nhân.
Chiến Linh bậc 5 trở lên được mở khóa Kỹ Năng hỗ trợ: Khi bị sát thương chí mạng, có 10% miễn dịch trọng thương, lập tức hồi 100% sinh lực.

NÂNG TƯ CHẤT CHIẾN LINH

Sử dụng đạo cụ đặc biệt là Tư Chất Đơn Chiến Linh, mỗi viên sẽ tăng vĩnh viễn chỉ số bổ trợ cho chủ nhân của Chiến Linh.

NÂNG TRƯỞNG THÀNH CHIẾN LINH

Sử dụng đạo cụ đặc biệt là Trưởng Thành Đơn Chiến Linh, mỗi viên sẽ tăng vĩnh viễn 1% TẤT CẢ chỉ số bổ trợ cơ bản cho chủ nhân của Chiến Linh.

BIẾN HÌNH CHIẾN LINH

Khi Tiên Hữu có nhiều cấp bậc Chiến Linh, có thể lựa chọn biến hình Chiến Linh mình thích nhất để hiển thị khi chiến đấu. Lựa chọn ngoại hình biến hình không ảnh hưởng đến chỉ số của hệ thống Chiến Linh, nhân vật vẫn được cộng hưởng theo Bậc Chiến Linh cao nhất.