Tin tức

HỆ THỐNG CẢNH GIỚI

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp.
Trong thế giới Tu Tiên, việc tu luyện không ngừng để rèn luyện sức mạnh và nâng cao lĩnh ngộ là điều cần thiết, Cảnh Giới chính là một trong những thước đo khả năng tu luyện đó.

Nhấp vào biểu tượng “Cảnh Giới” tại góc trên bên phải màn hình giao diện.

NÂNG CẤP CẢNH GIỚI

Chỉ cần mỗi ngày tham gia các hoạt động được thiết lập tại mục Cảnh Giới, các Tiên Hữu sẽ nhận được điểm Linh Khí.
Tích lũy điểm Linh Khí này có thể tăng cấp Cảnh Giới của Tiên Hữu.
Khi cấp Cảnh Giới đạt đủ yêu cầu, Danh Hiệu Cảnh Giới cũng sẽ được thay đổi. Hiện có 8 danh hiệu Cản Giới, thấp nhất là Trúc Cơ và cao nhất là Đại Thừa.