Tin tức

BIẾN HÌNH

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp.
Kỹ năng Biến Hình (Biến Thân) là nét độc đáo trong chiến đấu của Thần Tiên Kiếp.

KỸ NĂNG BIẾN HÌNH

Nhấp vào biểu tượng “Kỹ Năng” tại góc dưới màn hình giao diện.

Ở phiên bản hiện tại, Hệ thống gồm 3 Biến Thân: Tề Thiên Đại Thánh, Tiểu Long Nữ, Ngưu Ma Vương.

Khi thi triển Kỹ Năng Biến Hình (Biến Thân), nhân vật sẽ có khoảng thời gian giới hạn biến hình tùy theo kỹ năng: Tề Thiên Đại Thánh, Tiểu Long Nữ, Ngưu Ma Vương. Và sẽ dùng kỹ năng của Biến Hình để giao chiến.

Đặc biệt khi dùng kỹ năng Biến Hình, sát thương gây ra sẽ bỏ qua phòng thủ của địch.

Ngoài ra, dùng Đá Tiến Cấp Biến Hình có thể giúp tăng Bậc & chỉ số của Biến Hình.

Biến thân Tề Thiên Đại Thánh và Tiểu Long Nữ sẽ được mở theo cấp độ, đối với Biến thân Ngưu Ma Vương, Thiếu Hiệp cần thu thập đủ bộ trang bị Tím cấp 75 sẽ được nhận thưởng Biến Thân.