Tin tức

TÚI

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp.
Túi là tính năng không thể thiếu, giúp các Tiên Hữu lưu trữ vật phẩm khi hành tẩu giang hồ.
Nhấp vào biểu tượng “Túi” tại góc phải trên màn hình giao diện.

Giới Thiệu Cơ Bản Về Túi

Túi có sức chứa 294 ô, được chia thành 6 trang, mỗi trang 49 ô.
Tiên Hữu tích lũy thời gian online sẽ được mở miễn phí ô mới, hoặc dùng Vàng mở ngay.
Túi có thể phân loại vật phẩm bằng cách chia các mục: Tất cả, Trang bị, Nguyên liệu, Thuốc, Khác. Giúp các Thiếu Hiệp dễ dàng tìm kiếm / sử dụng.
Túi cũng sẽ hiển thị thông tin về: Số lượng Vàng, Vàng Khóa, Bạc.

Các Chức Năng Trên Túi
Liên Kết Kho
Tiên Hữu có thể mở nhanh Kho chứa tại bất kỳ nơi nào từ giao diện Túi để chuyển vật phẩm vào Kho hoặc lấy vật phẩm từ Kho. Kho cũng có sức chứa 294 ô, phân thành 6 trang.

Mở Nhanh Dung Luyện Trang Bị
Khi Túi đầy hoặc có nhu cầu phân hủy Trang Bị thừa không dùng đến nữa, Thiếu Hiệp có thể mở nhanh giao diện Dung Luyện từ Túi. Dung Luyện sẽ giúp phân giải trang bị, thu điểm Luyện, giúp bổ sung thuộc tính cho nhân vật và thu thập Mảnh trang bị.

Mở Nhanh Gửi Bán Vật Phẩm
Có thể đưa Thiếu Hiệp đến với giao diện Chợ, giúp treo bán vật phẩm hoặc mua vật phẩm cần thiết.

Sắp Xếp Vật Phẩm
Tự động sắp xếp lại các vật phẩm trong túi thật ngăn nắp, tiện lợi khi tìm kiếm. Đồng thời mỗi lần sắp xếp còn gợi ý các Thiếu Hiệp sử dụng nhanh các vật phẩm tiêu hao, mở hộp quà.