Tin tức

TRANG BỊ

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp.
Trang Bị là những vật phẩm không thể thiếu trên con đường hành tẩu của các Tiên Hữu. Trang Bị không những mang đến sức mạnh, còn có thể mang đến phần thưởng đặc biệt khi thu thập đủ Bộ Trang Bị theo yêu cầu.
Các Trang Bị được chia thành: Bộ Trang Bị cơ bản, Pháp Ấn, Diện Giáp, Nhẫn Cưới.

Bộ Trang Bị Cơ Bản
Gồm 10 Trang Bị: Vũ Khí, Trụy, Tay, Bội, Nhẫn, Nón, Giáp, Đai, Quần, Giày.
Màu sắc trang bị quí hiếm tăng dần theo thứ tự: Lam > Tím > Cam > Đỏ
Các trang bị có thể săn tìm tại Phó Bản Trang Bị, và các hoạt động sự kiện khác.

Trang bị có chỉ số sức mạnh riêng, và có thể tiến cấp các chỉ số này thông qua việc Cường Hóa, Tăng Phẩm, Tăng Sao, Khảm Đá…

Đặc biệt, khi thu thập đủ Bộ Trang Bị theo cấp yêu cầu, sẽ được tăng thuộc tính theo Bộ và nhận thưởng hấp dẫn!

Pháp Ấn và Diện Giáp
Pháp Ấn & Diện Giáp là một bộ Trang Bị Đặc Biệt, rất hiếm có trong hoạt động Trân Bảo Các.