Tin tức

QUỐC GIA

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp.
Thần Tiên Kiếp chia thành 3 Quốc Gia: Hỏa Quốc, Lôi Quốc, Phong Quốc. Thiếu Hiệp chọn Quốc Gia để gắn bó và cống hiến ngay từ khi tạo nhân vật.
Sau khi gia nhập Quốc Gia, Tiên Hữu có thể xin gia nhập các Gia Tộc, hoặc có thể tự gầy dựng Gia Tộc hùng mạnh, để tranh ngôi Quốc Vương, và tiến đến chiến tranh Hoàng Thành Chiến với các Quốc Vương khác, xưng Hoàng Đế - trở thành Bá Chủ Thiên Hạ.
Nhấp vào biểu tượng “Quốc Gia” tại góc dưới màn hình giao diện.

Xem Thông Tin Quốc Gia

Ngoài Quốc Vương và Tiên Lữ (phối ngẫu của quốc Vương), còn có 4 chức Tướng Quân, cũng có những đặc quyển như Danh Hiệu, Cấm Chat, Sửa Thông Báo Quốc Gia...
Mặc định sau Gia Tộc Chiến tranh đoạt Quốc Vương, Tộc Phó và Trưởng Lão của Gia Tộc Hạng 1, Gia Tộc Hạng 2 sẽ trở thành Tướng Quân.
Tuy nhiên nếu chức vị Tướng Quân còn trống, các thành viên khác đều có thể xin trở thành Tướng Quân nhưng phải qua sự xét duyệt và đồng ý của Quốc Vương.

Quan Quốc Gia

Ngoài Quốc Vương và Tiên Lữ (phối ngẫu của quốc Vương), còn có 4 chức Tướng Quân, cũng có những đặc quyển như Danh Hiệu, Cấm Chat, Sửa Thông Báo Quốc Gia...
Mặc định sau Gia Tộc Chiến tranh đoạt Quốc Vương, Tộc Phó và Trưởng Lão của Gia Tộc Hạng 1, Gia Tộc Hạng 2 sẽ trở thành Tướng Quân.
Tuy nhiên nếu chức vị Tướng Quân còn trống, các thành viên khác đều có thể xin trở thành Tướng Quân nhưng phải qua sự xét duyệt và đồng ý của Quốc Vương.

Đấu Giá Kho
Đây là một hoạt động hấp dẫn, hệ thống Quốc Gia sẽ tự động treo đấu giá các vật phẩm quý hiếm với giá ưu đãi.
Các thành viên Quốc Gia có thể ra giá cạnh tranh nhau để sở hữu vật phẩm, Vàng sẽ được trừ ngay khi đặt giá đấu giá, nếu đấu giá thất bại sẽ được trả lại thông qua thư, nên hãy an tâm đặt giá nhé các Tiên Hữu.
Hoặc nếu muốn sở hữu ngay vật phẩm để tránh bị người chơi khác chiếm mất, Tiên Hữu có thể đặt giá tối đa, lập tức mua ngay vật phẩm mà không cần chờ kết thúc đấu giá.
Vật phẩm đấu giá thành công sẽ được gửi vào thư sau khi hoạt động kết thúc.