Tin tức

GIA TỘC (BANG HỘI)

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp.
Hành tẩu Giang Hồ không thể đơn thân độc mã, hãy cùng nhau kiến tạo nên Gia Tộc (Bang hội) hùng mạnh. Các Tiên Hữu vào gia tộc sẽ có thể tham gia các cuộc chiến gia tộc gây cấn. Đặc biệt với Tộc Trưởng, có thể cùng gia tộc của mình tham gia tranh đoạt ngôi vị Quốc Vương với các gia tộc khác cùng Quốc Gia, và tranh ngôi vị Hoàng Đế với các Quốc Vương quốc gia khác! Trở thành Hoáng Đế - Bá Chủ Thiên Hạ.

Nhấp vào biểu tượng “Gia Tộc” tại góc phải trên màn hình giao diện.

Tạo Gia Tộc

Chỉ cần Tiên Hữu đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

 • Nhân vật đạt cấp VIP 2, và cần 1 Gia Tộc Lệnh
 • Nhân vật đạt cấp 68, và cần 1 Gia Tộc Lệnh
 • Các Tiên Hữu cũng có thể nộp đơn xin vào các Gia Tộc khác thông qua giao diện Danh Sách Gia Tộc và đợi Tộc Trưởng duyệt đơn.

  Thông Tin Gia Tộc

  Tại đây cho biết các thông tin của gia tộc như Tên Tộc, Quốc Gia, Tộc Trưởng, Cấp gia tộc, nơi cống hiến các lệnh bài Gia tộc để tăng điểm cống hiến cá nhân và tài sản gia tộc.
  Tộc trưởng có thể dùng Tài Sản Gia Tộc để tăng cấp Gia Tộc, gia tăng giới hạn thành viên mà gia tộc có thể nhận.
  Đặc biệt, cấp gia tộc sẽ ảnh hưởng đến giới hạn cấp của Thánh Vật Gia Trì. Thánh Vật Gia Trì là hệ thống tăng chỉ số cho nhân vật, tuy nhiên không áp dụng cho tất cả thành viên gia tộc mà từng thành viên sẽ cần tự nâng cáp Thánh Vật bằng điểm cống hiến cá nhân.
  Thánh Vật Gia Trì có thể tẩy luyện để gia tăng thêm chỉ số. Tẩy luyện cũng cần tốn điểm cống hiến gia tộc.

  Quản Lý Thành Viên Gia Tộc
  Tại đây có thể xem danh sách các thành viên trong gia tộc, mức độ cống hiến, tình trạng online.
  Tộc trưởng có thể duyệt danh sách xin vào Gia tộc thông qua nút Duyệt Thành Viên, hay bấm “Chiêu Mộ Thành Viên” để loan tin báo chiêu mộ trên kênh quốc gia.
  Tại đây cũng có thể “Rời Gia Tộc”. Khi rời gia tộc, trong vòng 30 phút sẽ không thể gia nhập hay tạo Gia tộc mới, các thuộc tính tu luyện gia tộc, Thánh Vật Gia Trì sẽ bị khóa tạm thời, khi Tiên Hữu có gia tộc sẽ được mở lại.

  Tu Luyện Gia Tộc
  Thông qua các hoạt động Gia Tộc, Tiên Hữu tích lũy Lĩnh Ngộ Đơn có thể dùng tăng cấp Tu Luyện Gia Tộc, gia tăng chỉ số vĩnh viễn cho nhân vật.

  Sự Kiện Gia Tộc
  Là nơi xem lại các hoạt động của các thành viên trong gia tộc, ghi nhận thời gian thành viên mới vào gia tộc, rời gia tộc, cống hiến gia tộc,... Tại đây cũng có thể xem bảng tóm tắt nhật ký đồng hành cùng gia tộc của Thiếu Hiệp.

  Danh Sách Gia Tộc
  Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đây là nơi hiển thị tất cả các Gia Tộc trong server và thông tin về các Tộc Trưởng. Nếu Tiên Hữu chưa có gia tộc, tại đây có thể chọn một trong các gia tộc thuộc quốc gia của mình để Xin Gia Nhập nhé.

  Ngai Vàng – Tranh Truyển Quốc Vương
  Nơi đây ghi nhận lại các chiến tích của các kỳ hoạt động Tranh Tuyển Quốc Vương và thứ hạng của gia tộc. Cũng như giới thiệu cơ bản về hoạt động Tranh Tuyển Quốc Vương.