Tin tức

CHẾ TẠO

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp.
Hệ Thống Chế Tạo sẽ giúp trang bị của Thiếp Hiệp nâng cao sức mạnh, phẩm chất. Hãy nhớ rèn luyện trang bị thường xuyên tại đây nhé!
Nhấp vào biểu tượng “Chế Tạo” tại góc phải trên màn hình giao diện.

Cường Hóa

Là cách nhanh chóng và đơn giản nhất để nâng cao chỉ số của trang bị, cần Bạc để cường hóa nhé các Thiếu Hiệp.

Tăng Sao

Tăng sao sẽ giúp Tăng chỉ số cơ bản của Trang Bị. Mỗi lần tăng sao cần dùng Đá Tăng Sao và có tỷ lệ thành công nhất định.

Khảm Đá
Mỗi Trang bị có thể khảm tối đa 8 ô Đá, sẽ được mở dần theo cấp nhân vật, và được chỉ định loại đá theo từng Trang bị (như Vũ Khí chỉ được khảm đá Tấn Công, Tay sẽ khảm đá Sinh Lực…
Tỷ lệ khảm thành công 100%.

Tinh Luyện
Tinh Luyện sẽ tăng thuộc tính Tinh Luyện trên trang bị.
Có 4 thuộc tính tinh luyện là Tấn Công, Vật Phòng, Phá Phòng, Sinh Lực, khi tinh luyện cần dùng 4 loại tinh thạch tương ứng.
Phẩm chất trang bị (Bậc Lam/Tím/Cam/Đỏ) cũng sẽ ảnh hưởng đến giới hạn tối đa số tinh thạch có thể tinh luyện cho trang bị.
Cấp trang bị càng cao, yêu cầu số tinh thạch cần dùng càng cao.

Tăng Cấp
Các trang bị cấp thấp có thể được tăng cấp thông qua tính năng này, cần có Mô Hình Trang Bị phù hợp để tăng cấp (VD: Muốn tăng cấp Vũ Khí cần có Mô Hình Vũ Khí…
Tăng cấp sẽ tăng chỉ số căn bản của trang bị.

Tăng Bậc
Giúp trang bị phẩm chất Lam/Tím có thể tăng lên Cam/Đỏ.
Mội loại trang bị sẽ yêu cầu nguyên liệu tăng bậc khác nhau.
VD: Huyền Ngọc Trăm Năm giúp tăng Vũ Khí lam/tím lên Cam, Thiên Niên Giáp giúp tăng Nón, Đai, Quần, Giày từ Cam lên Đỏ.

Chú Hồn
Chỉ có trang bị Cam ở trên mới có thể dùng Chú Hồn, và tiêu hao Chú Hồn Thạch tương ứng cho từng trang bị khác nhau (Vũ khí, Nón..)
Chú hồn có tỷ lệ thành công nhất định, sau khi Chú hồn sẽ xuất hiện thêm thuộc tính Chú Hồn trên trang bị.

Thánh Văn
Đối với mỗi trang bị khác nhau, cần dùng Đá Thánh Văn chuyên biệt. Tăng đủ sao sẽ tăng Bậc Thánh văn, chỉ số càng tăng cao.

Dung Luyện
Với các trang bị không cần dùng tới, các Thiếu Hiệp có thể bỏ vào Dung Luyên để phân giải.
Phân giải sẽ giúp thu thập “điểm Luyện” tăng cấp lò luyện, bổ sung chỉ số cho nhân vật, và còn có thể nhận được Mảnh Trang Bị, đổi lấy các Mô Hình Tăng Cấp trang bị.

Ghép
Giúp các Tiên Hữu nhanh chóng ghép trang bị, đá hay các loại nguyên liệu khác lên cấp cao hơn. Tùy mỗi loại đạo cụ mà cần lượng ghép khác nhau.