Tin tức

PHÓ BẢN TIẾN CẤP

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp.
Hệ Thống phó bản đa dạng là điểm hấp dẫn tại Thần Tiên Kiếp, không những là nơi cung cấp số lượng lớn các vật phẩm nâng cấp quý hiếm, còn là nơi để các Thiếu Hiệp rèn luyện mỗi ngày, thử thách liên tục được nâng cao. Nhấp vào biểu tượng “Khu Phó Bản” tại góc phải trên màn hình giao diện.

Khi vượt qua các Phó Bản Tiến Cấp, Thiếu hiệp sẽ nhận được các Tiến Cấp Đơn tương ứng cho các tính năng như Cánh, Thú Cưỡi, Tiên Sủng…
Ngoài ra còn nhận được điểm Kinh Nghiệm tăng cấp nhân vật, và có xác suất rơi Tư Chất Đơn, một đạo cụ rất quý và cần thiết trong quá trình nâng cấp các tính năng.
Mỗi ngày có thể vào khiêu chiến 2 lần, đối với các Phó bản đã từng khiêu chiến thành công, Thiếu Hiệp có thể dùng Càn Quét để hoàn thành nhanh Phó Bản.
Có tổng cộng 9 Phó Bản Tiến Cấp tương ứng với 9 tính năng trên nhân vật, bao gồm:
Thú Cưỡi, Cánh, Tiên Sủng

Pháp Tọa, Chiến Linh, Nguyên Thần

Thuẫn, Tiên Võ, Tiên Vũ