Tin tức

PHÓ BẢN TĂNG SAO

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp.
Hệ Thống phó bản đa dạng là điểm hấp dẫn tại Thần Tiên Kiếp, không những là nơi cung cấp số lượng lớn các vật phẩm nâng cấp quý hiếm, còn là nơi để các Tiên Hữu rèn luyện mỗi ngày, thử thách liên tục được nâng cao. Nhấp vào biểu tượng “Khu Phó Bản” tại góc phải trên màn hình giao diện.

Thông qua vượt các ải Boss tại phó bản này, sẽ nhận được lượng lớn Đá Tăng Sao Trang Bị, giúp cường hóa thuộc tính cơ bản của trang bị. Ngoài ra còn nhận được Vàng Khóa.
Ải càng cao, sức mạnh quái càng tăng, và thưởng càng hấp dẫn!