Tin tức

PHÓ BẢN MA GIỚI XÂM LĂNG

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp.
Hệ Thống phó bản đa dạng là điểm hấp dẫn tại Thần Tiên Kiếp, không những là nơi cung cấp số lượng lớn các vật phẩm nâng cấp quý hiếm, còn là nơi để các Tiên Hữu rèn luyện mỗi ngày, thử thách liên tục được nâng cao. Nhấp vào biểu tượng “Khu Phó Bản” tại góc phải trên màn hình giao diện.

Ma Binh sẽ lần lượt xuất hiện và tiến đến cổng vào Nhân Giới, các Tiên Hữu hãy tiêu diệt không để Ma Binh vượt qua cánh cổng này!
Thưởng vượt Phó Bản rất nhiều U Hồn Thạch, giúp nâng cấp Hồn Châu.
Ải càng cao, sức mạnh quái càng tăng, và thưởng càng hấp dẫn!