Tin tức

PHÓ BẢN EXP

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp.
Hệ Thống phó bản đa dạng là điểm hấp dẫn tại Thần Tiên Kiếp, không những là nơi cung cấp số lượng lớn các vật phẩm nâng cấp quý hiếm, còn là nơi để các Tiên Hữu rèn luyện mỗi ngày, thử thách liên tục được nâng cao.
Nhấp vào biểu tượng “Khu Phó Bản” tại góc phải trên màn hình giao diện.

Đây là nơi cung cấp lượng điểm kinh nghiệm (EXP) cực cao để tăng cấp nhân vật, không thể bỏ lỡ mỗi ngày nhé các Tiên Hữu.
Mỗi lần khiêu chiến, Tiên Hữu phải tiêu diệt được càng nhiều quái càng tốt trong thời gian qui định.
Mỗi ngày có thể khiêu chiến 2 lần. Lực chiến càng cao, diệt quái càng nhiều, kinh nghiệm nhận được càng lớn.