Tin tức

PHÓ BẢN DIỆT MA

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp.
Hệ Thống phó bản đa dạng là điểm hấp dẫn tại Thần Tiên Kiếp, không những là nơi cung cấp số lượng lớn các vật phẩm nâng cấp quý hiếm, còn là nơi để các Tiên Hữu rèn luyện mỗi ngày, thử thách liên tục được nâng cao.
Nhấp vào biểu tượng “Khu Phó Bản” tại góc phải trên màn hình giao diện.

Thông qua vượt các ải Boss tại phó bản này, sẽ nhận được các bản Đồ Giám Ác Ma, dùng để kích hoạt trong hệ thống Đồ Giám, ngoài ra còn nhận được thưởng Vàng Khóa
Ải càng cao, sức mạnh quái càng tăng, và thưởng càng hấp dẫn!