Tin tức

PHÓ BẢN VIP

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp.
Hệ Thống phó bản đa dạng là điểm hấp dẫn tại Thần Tiên Kiếp, không những là nơi cung cấp số lượng lớn các vật phẩm nâng cấp quý hiếm, còn là nơi để các Thiếu Hiệp rèn luyện mỗi ngày, thử thách liên tục được nâng cao. Nhấp vào biểu tượng “Khu Phó Bản” tại góc phải trên màn hình giao diện.

Ưu đãi đặc quyền khiêu chiến các BOSS VIP sẽ nhận được các đạo cụ cao cấp.
Mỗi Boss sẽ yêu cầu cấp VIP khác nhau để có thể khiêu chiến. Các Tiên Hữu có thể nạp Vàng để tăng thêm VIP và tăng nhiều phúc lợi khác