Tin tức

ĐẶC QUYỀN VIP

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp .
Trong game, người chơi nạp VNĐ sẽ được vàng, và tăng cấp VIP, nhận được phúc lợi nạp. Cấp VIP càng cao, phúc lợi càng nhiều.

1. Phúc lợi cấp VIP : Mỗi lần tăng 1 cấp VIP sẽ được nhận đạo cụ hiếm: (Thăng cấp đan, vàng khóa, đá kỹ năng, đá cường hóa trang bị, thuốc buff EXP, (dịch chuyển vô hạn, thời trang độc đáo…)

  

2. Phúc lợi tuần cho VIP : Hàng tuần có thể vào giao diện VIP miễn phí nhận 1 phần quà tuần gồm vàng khóa, đá cường hoa trang bị...

  

3. Phó bản VIP : Sau khi tăng cấp VIP, mỗi ngày vào phó bản VIP diệt boss sẽ được đạo cụ hiếm: EXP, đá thăng cấp, tư chất đơn, vàng khóa...

4. Các Phúc Lợi Khác : Buff treo máy tắm suối